Polisi Privasi


Segala informasi mengenai anda ketika membuat pembelian di website ini seperti email, nombor telefon, nama, alamat rumah & sebagainya adalah HANYA untuk kegunaan oleh pihak kami (ohs3ms.com, pihak HQ & pihak kurier ) untuk membuat pengurusan pembelian dan penghantaran barangan anda.


Sebarang email promosi dari pihak ohs3ms.com adalah semata2 HANYA untuk yang telah melanggan email promosi dari kami. Kami tidak akan SPAM email anda / menjualnya kepada pihak yang tidak berkenaan untuk keuntungan peribadi.


Maklumat yang lain2 seperti 'IP Address' yang disimpan oleh web ohs3ms.com adalah untuk tujuan anti-penipuan semata2 dan bagi menangani masalah pembeli yang tidak serius. Kami tidak akan sesekali menyalahgunakannya seperti menjual kepada pihak yang tidak berkenaan untuk tujuan marketing atau apa saja yang berkaitan dengannya mahupun bagi tujuan pencerobohan privasi (hacking).


Seiring dengan perubahan masa, pihak ohs3ms.com akan cuba untuk menambahbaik sistem keselamatan pihak kami dari segi penyimpanan maklumat & detail pembelian/pembayaran yang lain bagi keselesaan dan jaminan keselamatan pihak pembeli untuk berurusniaga dengan pihak kami.